Správa základních registrů

PORTÁL CERTIFIKAČNÍCH AUTORIT

 

 

KOŘENOVÁ AUTORITA ISZR (ROOT CA SZR)
Subject: CN=ROOT CA SZR ,O=SZR CR ,L=Praha ,C=CZ
Sériové číslo: 686433ab95c15b854a2e06d1e7563b0f
Doba platnosti: 27.12.2029 10:22

Jméno souboru: ROOT CA SZR.crt
Velikost: 1450 bajtů, Formát: Binární X.509, kódování: DER (crt)
Typ otisku/Otisk
sha256: 97a4ae7445d45df6564da7d301d341506b14723aa4daa5d287447a4e037132e0

Jméno souboru: ROOT CA SZR.pem
Velikost: 2054 bajtu Formát: X.509, kódování: Base-64 (pem)
Typ otisku
sha256: 93355654dfdd50076957ec79441cc9a10fd025ddd2be576c5af0e25c337ec0bb

Jméno souboru: ROOT CA SZR.txt
Velikost: 3987 bajtů, Formát: text
Typ otisku/Otisk
sha256: d58f7bc58d48895f7be5839f220bd3bb0ae9297fdacebab3f226ee22e03af3ce

KOŘENOVÁ AUTORITA ISZR TESTOVACÍ (ISZRROOTCA)
Subject: CN=Informacni system zakladnich registru RootCA
Sériové číslo: 4a225115cf5b22a847a41690dca82730
Doba platnosti: 30.9.2031 10:59

Jméno souboru: ISZRRootCA.crt
Velikost: 845 bajtů, Formát: Binární X.509, kódování: DER (crt)
Typ otisku/Otisk
sha256: fbcea82a52a3ebc8234b8993653321fe91de80b88be4f65cef224d11448b8c5b

Jméno souboru: ISZRRootCA.pem
Velikost: 1220 bajtů, Formát: X.509, kódování: Base-64 (pem)
Typ otisku/Otisk
sha256: d57f34baea7a11e75331627fb1f954cbc1cfba60e14b691530e4230900faf55a

Jméno souboru: ISZRRootCA.txt
Velikost: 3244 bajtů, Formát: Text
Typ otisku/Otisk
sha256: 40ebdf1dea5181df61b31e5defa112977466c61a3d5bbe0f7f39124a39e2bd19

 

 

PODŘÍZENÁ AUTORITA ISZR 1 (ISZR AIS CA)
Subject: CN= ISZR AIS CA,O=SZR CR ,L=Praha ,C=CZ
Sériové číslo: 13f82ccc000000000003
Doba platnosti: 27.1.2017 12:30

Jméno souboru: ISZR AIS CA.crt
Velikost: 1200 bajtů, Formát: Binární X.509, kódování: DER (crt)
Typ otisku/Otisk
sha256: 313c75b8f1b632232307c86363759c840ecbb5fb25467bd5695400a7238de1a6

Jméno souboru: ISZR AIS CA.pem
Velikost: 1706 bajtů, Formát: X.509, kódování: Base-64 (pem)
Typ otisku/Otisk
sha256: e42476a10dd32e9527ea763e43abfbc85ce0f32571b187b3312fb63c4dc0954a

Jméno souboru: ISZR AIS CA.txt
Velikost: 4598 bajtů, Formát: Text
Typ otisku/Otisk
sha256: 8d705b14467bd2dfcd86948e3db42c4144b5f073c407a99eed14e9ec1a4ab7f1

PODŘÍZENÁ AUTORITA ISZR 1 TESTOVACÍ (ISZRSUBCA1)
Sériové číslo: 61ab7b2b000000000002
Doba platnosti: 30.9.2021 12:51

Jméno souboru: ISZRSubCA1.crt
Velikost: 1110 bajtů, Formát: Binární X.509, kódování: DER (crt)
Typ otisku/Otisk
sha256: e564192c61440bd5a8d961930e16004eb33548acc5b0b5b1d24144170c3c72a7

Jméno souboru: ISZRSubCA1.pem
Velikost: 1584 bajtů, Formát: X.509, kódování: Base-64 (pem)
Typ otisku/Otisk
sha256: bdc1b6e75f75144f48caaa889c619d8ae169349b3e56491c2c9377d496c89e45

Jméno souboru: ISZRSubCA1.txt
Velikost: 4369 bajtů, Formát: Text
Typ otisku/Otisk
sha256: b1f932a23d489a35c5f8f83e1693f300e6dd7cb76ccf5f7af780c30a5dea83f2

 

 

PODŘÍZENÁ AUTORITA ISZR 1 (ISZR AIS CA(1))
Subject: CN= ISZR AIS CA,O=SZR CR ,L=Praha ,C=CZ
Sériové číslo: ‎6125e5d7000000000010‎
Doba platnosti: 5.2.2024 15:14

Jméno souboru: ISZR AIS CA(1).crt
Velikost: 1260 bajtů, Formát: Binární X.509, kódování: DER (crt)
Typ otisku/Otisk
sha256: a0474d02c290f4df27386c8fb7a8da6f1abde7f89a2e0f490b613c5f8da4841a

Jméno souboru: ISZR AIS CA(1).pem
Velikost: 1790 bajtů, Formát: X.509, kódování: Base-64 (pem)
Typ otisku/Otisk
sha256: ab52fb384fdd148883b53a08bbf67f078c51c61b8ca6b4d5bc18778a6c4b5777

Jméno souboru: ISZR AIS CA(1).txt
Velikost: 5743 bajtů, Formát: Text
Typ otisku/Otisk
sha256: 98021ac0d7606109fa897347de5f494db7ae9e5d72ae72d0648ff1169e2b95b7

PODŘÍZENÁ AUTORITA ISZR 1 TESTOVACÍ (ISZRSUBCA1(1))
Subject: CN=Informacni system zakladnich registru SubCA1
Sériové číslo: 611764a5000000000016
Doba platnosti: 3.2.2024 20:25

Jméno souboru: ISZRSubCA1(1).crt
Velikost: 1169 bajtů, Formát: Binární X.509, kódování: DER (crt)
Typ otisku/Otisk
sha256: ade4cf4228fbb2aaff7742e6279ffc3ded3531e14876f6977407697512e9aa42

Jméno souboru: ISZRSubCA1(1).pem
Velikost: 1666 bajtů, Formát: X.509, kódování: Base-64 (pem)
Typ otisku/Otisk
sha256: a6bed8a8251372c1d7458afdf704ff68bb4a476b2406dd7fbb52a9dac96e46ed

Jméno souboru: ISZRSubCA1(1).txt
Velikost: 5328 bajtů, Formát: Text
Typ otisku/Otisk
sha256: 8223d728fd81bd2b591eea474414338ca9c5c45c20a8c0eb89c8ea0b4c60e7c6

 

 

PODŘÍZENÁ AUTORITA ISZR 1 (ISZR AIS CA(2))
Subject: CN= ISZR AIS CA,O=SZR CR ,L=Praha ,C=CZ
Sériové číslo: 535740e8000000000012
Doba platnosti: 27.12.2029 09:22

Jméno souboru: ISZR AIS CA(2).crt
Velikost: 1260 bajtů, Formát: Binární X.509, kódování: DER (crt)
Typ otisku/Otisk
sha256: 81e00cd5b4ff288f86f41e3aacf55d51636e954b77d2c427cb135bd1d5c51919

Jméno souboru: ISZR AIS CA(2).pem
Velikost: 1790 bajtů, Formát: X.509, kódování: Base-64 (pem)
Typ otisku/Otisk
sha256: 65e1d34f8c8f41e23e1b165a0787132b06cb147d856a14171aa30d9e57ec7ccb

Jméno souboru: ISZR AIS CA(2).txt
Velikost: 5137 bajtů, Formát: Text UTF-8
Typ otisku/Otisk
sha256: 184af732b6485adcd6781852440e567b43e830f042d214e439d382fa02451d89

PODŘÍZENÁ AUTORITA ISZR 1 TESTOVACÍ (ISZRSUBCA1(2))
Subject: CN=Informacni system zakladnich registru SubCA1
Sériové číslo: 618cd36400000000001c
Doba platnosti: 01.02.2031 15:46

Jméno souboru: ISZRSubCA1(2).crt
Velikost: 1169 bajtů, Formát: Binární X.509, kódování: DER (crt)
Typ otisku/Otisk
sha256: 753caa3f5cbfe91a9b994d9c4d0590c58292fcc9272051bbc0d8417f217cc159

Jméno souboru: ISZRSubCA1(2).pem
Velikost: 1666 bajtů, Formát: X.509, kódování: Base-64 (pem)
Typ otisku/Otisk
sha256: 71a3b13439843ee0839f040a5d2fb6c0f4a6a4142969e88e430806e9a7213775

Jméno souboru: ISZRSubCA1(2).txt
Velikost: 4800 bajtů, Formát: Text UTF-8
Typ otisku/Otisk
sha256: 822d0e991dddf3d220655f3a5f71132cfb098773da1a42eabe20f8d07e29c5a1

 

 

Soubory Seznamu odvolaných certifikátu ISZR Provozních CA
Root CA SZR Root CA SZR.crl
ISZR AIS CA ISZR AIS CA.crl
ISZR AIS CA(1) ISZR AIS CA(1).crl

Soubory Seznamu odvolaných certifikátu ISZR Testovacích CA
ISZRRootCA ISZRRootCA.crl
ISZRSubCA1 ISZRSubCA1.crl
ISZRSubCA1(1) ISZRSubCA1(1).crl